top of page
Legaal

Legaal

 

Maatschappelijke zetel :

Arbony SRL

Rue de Semailles 31

B – 4400 Flémalle

RPR Luik, afdeling Luik

 

BTW nr. : BE 0474 351 873

 

Exploitatiezetel

Monnikenwerve 17/19

8000  Brugge

Juridisch

Juridisch

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2023

Lebeau-Courally verzoekt alle gebruikers om de volgende wettelijke vermeldingen aandachtig te lezen. Door de Website te openen, er door te bladeren of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij de genoemde wettelijke vermeldingen heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.

 

1. Informatie over de verantwoordelijke van de Website

Deze Website lebeau-courally.com (hierna de "Website") is ontwikkeld en wordt beheerd en gepubliceerd door Lebeau-Courally by Arbony SRL, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Rue des Semailles 31, 4400 Flémalle, België  (hierna “Lebeau-Courally“) en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE 0474.351.873 , RPR Luik, afdeling Luik.

De Website wordt gehost door de vennootschap Telenet BV met maatschappelijke zetel gevestigd te Mechelen, België. Lebeau-Courally verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen opdat de Website te allen tijde toegankelijk zou zijn voor de gebruikers. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet toegankelijk zijn van de Website, om welke reden dan ook. Zij kan de juistheid en volledigheid van de op haar Website gepubliceerde informatie niet garanderen, noch de permanente goede werking of de totale computerveiligheid van de Website (zij kan bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of voor het niet beschikbaar zijn van informatie op haar Website).

De gebruiker erkent over de nodige competentie en hulpmiddelen te beschikken om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken. Hij erkent dat hij heeft gecontroleerd dat het informaticamateriaal dat hij gebruikt geen virus, Trojaans paard of andere kwaadaardige programmacode of technologisch schadelijk materiaal bevat en dat het in perfecte staat van werking verkeert.

Het is de gebruiker verboden om te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze Website, tot de server waarop onze Website is opgeslagen of tot enige andere server, computer of database die met onze Website is verbonden. Elke inbreuk op deze bepaling is een strafbaar feit. Wij zullen elke inbreuk van deze aard melden aan de bevoegde gerechtelijke instanties en zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken.

 

2. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Lebeau-Courally zal de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens verzekeren in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op onze Website onder het tabblad “Privacybeleid”.

De gebruiker wordt er ook op gewezen dat tijdens zijn bezoek aan de Website, automatisch één of meer cookies in zijn browsersoftware kunnen worden geïnstalleerd. De regels die van toepassing zijn op cookies kunnen worden geraadpleegd in het Cookiebeleid dat beschikbaar is op onze Website onder het tabblad "Cookiebeleid".

Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u een e-mail sturen naar: info@lebeau-courally.com

 

3. Intellectuele eigendom

Lebeau-Courally is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en het daarop gepubliceerde materiaal. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, logo's, speciale lettertypes, databases, bestanden, video's, artikelen, programma's, inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of bewegende beelden, industriële ontwerpen, handelsmerken, geluiden en grafieken.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Website, of van een van de elementen waaruit deze bestaat, middels welk procedé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lebeau-Courally is verboden en vormt een inbreuk op de Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

4. Hyperlinks

Lebeau-Courally kan in geen gevel aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die vanuit onze Website naar andere Websites verwijzen.

Lebeau-Courally wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud en eventuele schade die zou ontstaan bij een bezoek aan de Websites, waar onze Website via hyperlinks naartoe leidt. De gebruiker bezoekt andere sites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

 

5. Toepasselijk recht

Deze Website is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen of betwistingen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze wetten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Lebeau-Courally haar maatschappelijke zetel heeft.

 

6. Wijziging van de wettelijke vermeldingen

Lebeau-Courally behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gebruiker wordt daarom verzocht om deze regelmatig te raadplegen.

 

7. Contact

Voor meer informatie of om met ons contact op te nemen, kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier of een brief sturen naar het volgende adres: Monnikenwerve 17-19, 8000 Brugge.

U kunt ons tijdens de Belgische kantooruren ook telefonisch bereiken op het nummer +32 50 62 91 33.

Door onze Website te bezoeken, stemt u in met de voormelde bepalingen.

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2023

Dit privacybeleid beschrijft hoe Lebeau-Courally persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u onze Website bezoekt. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 

1. Informatie die we verzamelen

1.1 Persoonlijke informatie:

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze informatie wordt alleen verzameld wanneer u er vrijwillig voor kiest om deze aan ons te verstrekken.

1.2 Gebruiksgegevens:

We kunnen ook automatisch bepaalde informatie verzamelen over hoe u onze Website gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina's en andere diagnostische gegevens.
 

2. Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Verwerking van bestellingen:

Als u ervoor kiest om een bestelling te plaatsen via onze Website, gebruiken we de verzamelde persoonlijke informatie om de bestelling te verwerken en af te handelen, inclusief het verzenden van de producten naar het opgegeven adres en het verstrekken van eventuele benodigde klantenservice.

2.2 Communicatie:

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot uw bestellingen, vragen of verzoeken die u bij ons indient. We kunnen u ook promotionele en marketingcommunicatie sturen, maar alleen als u zich hiervoor hebt ingeschreven en op elk moment kunt uitschrijven.

2.3 Verbetering van onze diensten:

We gebruiken de verzamelde gegevens om onze Website en diensten te analyseren en te verbeteren, inclusief het begrijpen van hoe gebruikers met onze Website omgaan, het meten van de effectiviteit van onze marketingcampagnes en het personaliseren van uw ervaring op onze Website.

2.4 Juridische vereisten:

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken of openbaar maken als dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, een juridisch verzoek of andere wettelijke processen.
 

3. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen en beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen, inclusief het gebruik van versleutelingstechnologieën.
 

4. Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
 

5. Delen van persoonlijke informatie

We delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat passende gegevensbeschermingsmaatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
 

6. Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens als u gebruik wilt maken van uw rechten.
 

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst, met vermelding van de bijgewerkte datum van het privacybeleid.
 

8. Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Door onze Website te bezoeken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2023

Dit cookiebeleid beschrijft hoe Lebeau-Courally cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruikt op onze Website. Door onze Website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.
 

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om uw browse-ervaring te verbeteren, Websitefunctionaliteit mogelijk te maken en informatie te verzamelen over hoe u onze Website gebruikt.
 

2. Soorten cookies die we gebruiken

2.1 Noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze Website. Ze stellen u in staat om door de Website te navigeren en gebruik te maken van essentiële functies, zoals het plaatsen van bestellingen en het toegankelijk maken van beveiligde delen van de Website. Zonder deze cookies kan de Website mogelijk niet goed functioneren.

2.2 Prestatiecookies:

Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze Website gebruiken, zoals de meest bezochte pagina's, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, eventuele foutmeldingen en andere statistieken. Deze gegevens helpen ons om de prestaties en functionaliteit van onze Website te verbeteren.

2.3 Functionele cookies:

Functionele cookies worden gebruikt om extra functionaliteit en gepersonaliseerde functies op onze Website mogelijk te maken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, zoals uw taalkeuze of uw inloggegevens, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze Website bezoekt.

2.4 Marketingcookies:

Marketingcookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Deze cookies kunnen worden geplaatst door derden, zoals advertentienetwerken of sociale mediaplatforms.
 

3. Uw cookievoorkeuren beheren

U kunt uw cookievoorkeuren beheren of cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze Website kan beïnvloeden.
 

4. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van de verzamelde gegevens via cookies te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 

5. Externe links en diensten

Onze Website kan links bevatten naar andere Websites of diensten van derden die hun eigen cookiebeleid hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor het cookiegebruik op die Websites of diensten. We raden u aan om het cookiebeleid van die Websites of diensten te raadplegen voor meer informatie.
 

6. Wijzigingen in dit cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst, met vermelding van de bijgewerkte datum van het cookiebeleid.
 

7. Contact opnemen

Als u vragen heeft over dit cookiebeleid of onze cookiepraktijken, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Door onze Website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het plaatsen en gebruiken van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gebruikt. Deze Voorwaarden bepalen de wettelijke overeenkomst tussen u en Lebeau-Courally met betrekking tot het gebruik van onze Website.
 

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Website, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u onze Website niet te gebruiken.
 

2. Gebruiksbeperkingen

2.1 Intellectuele eigendom:

De inhoud op onze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, merken, grafische elementen en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, distribueren of op enigerlei wijze gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2.2 Verboden gedrag:

Bij het gebruik van onze Website gaat u ermee akkoord om geen inbreuk te maken op de rechten van derden, geen schadelijke inhoud te verspreiden, geen ongeoorloofde toegang tot onze systemen te verkrijgen, geen gebruik te maken van geautomatiseerde methoden om informatie te verzamelen, en geen enkele handeling te verrichten die de werking van onze Website kan verstoren.
 

3. Aanbiedingen en Informatie

3.1 Productinformatie:

Hoewel we ons best doen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de productinformatie op onze Website. U begrijpt dat de informatie op onze Website onderhevig kan zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

3.2 Prijzen en Beschikbaarheid:

De vermelding van prijzen en beschikbaarheid op onze Website vormt geen bindende aanbieding van onze kant. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen, producten zonder voorafgaande kennisgeving uit de verkoop te halen en de beschikbaarheid te beperken of te beëindigen.
 

4. Externe Links

Onze Website kan links bevatten naar Websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die Websites of enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan. Het volgen van externe links gebeurt op eigen risico.
 

5. Beperking van Aansprakelijkheid

U begrijpt en stemt ermee in dat we niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winst, die voortvloeien uit het gebruik van onze Website of het vertrouwen op de inhoud ervan.
 

6. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Belgische wetgeving. Geschillen of betwistingen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de tenuitvoerlegging van deze wetten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Lebeau-Courally haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. De bijgewerkte versie van de Voorwaarden wordt van kracht zodra deze op onze Website wordt geplaatst.

Neem bij vragen over deze Voorwaarden contact met ons op via het contactformulier.

Door gebruik te maken van onze Website, stemt u in met deze Voorwaarden en gaat u akkoord met de naleving ervan.
 

8. Bepalingen van toepassing indien de Website een webshop voorziet

De producten op onze Website zijn uitsluitend bedoeld voor verkoop aan eindgebruikers die natuurlijke personen zijn, die deze uitsluitend verwerven voor hun persoonlijk gebruik, zonder rechtstreeks verband met een commerciële activiteit.

Door een bestelling te plaatsen via deze Website bevestigt u dat u minstens achttien (18) jaar bent en dat u in staat bent om wettelijk bindende overeenkomsten te sluiten.

8.1 PRODUCTAANBOD

A. ALGEMEEN - BESTELLING – BESCHIKBAARHEID

Alle op de Website getoonde producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ernaar streven om op de Website informatie te publiceren die, naar ons beste weten, accuraat en up-to-date is, kan het gebeuren dat bepaalde producten die op de Website worden getoond niet langer beschikbaar zijn voor verkoop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tikfouten, productbeschrijvingen of duidelijke fouten (zoals verkeerd geprijsde producten) op de Website.

Wij stellen alles in het werk om onze producten te presenteren aan de hand van afbeeldingen van hoge kwaliteit. Kleine kleurnuances en andere variaties in de producten zijn echter mogelijk als gevolg van verschillende beeldverwerkingstechnieken of schermtechnologieën of om andere technische redenen.

Het productaanbod op onze Website is niet-bindend en vormt slechts een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Lebeau-Courally behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Website te allen tijde te wijzigen.

B. VOORBESTELLING

U kunt op deze Website producten bestellen die nog niet geproduceerd zijn en waarvoor u een "voorbestelling" (pre-order) plaatst. Deze vooraf bestelde producten zijn ook onder voorbehoud van beschikbaarheid en Lebeau-Courally geeft geen garanties over hun productie of vervaardiging. Indien het product om welke reden dan ook niet beschikbaar kan worden gesteld, zullen de door u betaalde bedragen worden terugbetaald.

8.2. BESTELLING EN AANVAARDING

A. BESTELPROCES

Nadat u een product hebt gekozen dat u wilt bestellen, klikt u op de knop "Nu bestellen" of "Nu vooraf bestellen". Het geselecteerde product wordt in uw "Winkelwagen" gelegd. U kunt op elk moment de door u geselecteerde producten controleren door op de knop "Winkelwagen" te klikken en u kunt om het even welk product verwijderen of toevoegen

Wanneer u alle gewenste producten hebt geselecteerd en u de inhoud van uw "Winkelwagen" wenst te bevestigen, klikt u op "Betalen" en volgt u de verdere instructies. U zal gevraagd worden om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leveringsadres in te voeren.

B. BETAALPROCES

Zodra deze gegevens naar behoren zijn ingevoerd en bevestigd, worden de prijs van de producten en eventuele kosten automatisch weergegeven. Gelieve de juistheid van de geselecteerde producten te controleren alvorens de bestelling te bevestigen. Als u akkoord gaat met de geselecteerde producten en de prijs, klik dan op de knop "Doorgaan met betaling". U zal dan worden gevraagd om uw betaalgegevens in te voeren. Door op de knop "Doorgaan met betaling" te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw winkelwagen.

Alle bestellingen moeten op het ogenblik van de bestelling worden betaald. Wij aanvaarden de volgende betaalmethoden: Contant, Visa, Maestro, Mastercard, Bancontact, American Express, Overschrijving.

De producten blijven eigendom van Lebeau-Courally tot de volledige betaling van de aankoopprijs door de klant. Los van de eigendomstitel, gaat het risico van verlies en schade over op de klant op het ogenblik van de levering.

C. BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

De bestelling is succesvol geplaatst zodra deze door Lebeau-Courally is bevestigd aan de hand van een bevestigingsmail. Met deze bevestigingsmail heeft Lebeau-Courally de bestelling van de klant nog niet aanvaard. Alle bestellingen zijn immers onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding en wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren. Een dergelijke weigering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat (i) producten die op de Website worden getoond, niet langer beschikbaar zijn; (ii) producten die op de Website worden getoond duidelijk verkeerd geprijsd zijn; (iii) wij geen machtiging kunnen bekomen voor uw betaling; (iv) er voor een product verzendbeperkingen van toepassing zijn. Wij zullen u in dit geval meteen op de hoogte brengen van het feit dat de producten niet kunnen worden geleverd en zullen u onmiddellijk de reeds betaalde bedragen voor onbeschikbare producten terugbetalen.

De koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer u een bevestiging ontvangt van Lebeau-Courally dat de producten naar u zijn verzonden.

8.3. PRIJS

De producten worden verkocht tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling, zoals aangegeven op onze Website. De prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief btw en inclusief de leveringskosten die Lebeau-Courally voor haar rekening neemt. Bestellingen zijn betaalbaar in euro, ongeacht het leveringsadres of de woonplaats van de klant. Lebeau-Courally neemt alle eventuele douanerechten of andere soortgelijke lokale heffingen of belastingen voor haar rekening. Lebeau-Courally zal ook de nodige aangiftes doen bij de bevoegde autoriteiten van het land van levering.

Lebeau-Courally behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk ogenblik aan te passen, maar deze wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op bestellingen waarvoor u reeds een bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij er sprake is van een duidelijke foutieve prijsaanduiding. In dat geval zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het probleem met de aangeduide prijs. U hebt het recht om uw bestelling te annuleren nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van de fout.

8.4. LEVERING, RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN

A. LEVERINGSTERMIJNEN

Wij streven ernaar om de bestelde producten binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen na uw bestelling te leveren. Indien de producten, om welke reden dan ook, niet binnen de 30 dagen na de bevestigingsmail van de bestelling worden geleverd, hebt u het recht om de overeenkomst op te zeggen en de eventueel door u betaalde bedragen terugbetaald te krijgen.

De leveringstermijnen variëren afhankelijk van het type product dat u bestelt, de beschikbaarheid van het product, uw leveringsadres en de door u gekozen leveringsmethode. Leveringsdata zijn indicatief en mogen niet worden beschouwd als strikte deadlines. Wanneer u een “voorbestelling” van een product plaatst, wordt de leveringstermijn verlengd of zal deze in elk geval verschillen van de leveringstermijn van een product dat reeds op voorraad is. Lebeau-Courally kan dus een andere leveringstermijn voorzien in functie van het feit dat voor bepaalde producten een voorbestelling werd geplaatst en dat bepaalde producten op voorraad zijn op het ogenblik van de voorbestelling.

B. LANDEN WAAR GELEVERD WORDT

Wij leveren de producten af op het leveringsadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij leveren enkel op adressen in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Bestellingen kunnen niet worden geplaatst voor leveringsadressen buiten deze landen. Tenzij anders overeengekomen, worden de geschikte leveringswijze en de transporteur bepaald door Lebeau-Courally.

C. LEVERINGSPROCES

Aan het einde van het bestelproces tonen wij u de verschillende beschikbare verzendmethoden voor het aangekochte product en het gekozen leveringsadres.

Lebeau-Courally heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren van producten die onder eenzelfde verkoopovereenkomst vallen. Bijkomende leveringskosten zijn ten laste van Lebeau-Courally.

D. RETOURNEERPROCES

RETOURMELDING

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen de veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag van de levering van het/de product(en). Indien meerdere producten die tot één bestelling behoren, afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn van veertien (14) dagen te lopen vanaf de datum waarop het laatste product werd geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons uw beslissing om het/de product(en) te retourneren, mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief die u per post, fax of e-mail verstuurt) naar het volgende adres:


LEBEAU-COURALLY

Client Service

Monnikenwerve 17-19 ; 8000 Brugge

E-mail: info@lebeau-courally.com
 

Om geldig uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te voeren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. De retour is succesvol afgerond wanneer Lebeau-Courally dit door middel van een bevestigingsmail heeft bevestigd.

Het herroepingsrecht en de mogelijkheid om producten te retourneren gelden niet voor de levering van producten die volgens de specificaties van onze klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

RETOURKOSTEN EN RETOURLABEL

Lebeau-Courally neemt de retourkosten voor haar rekening. U kan de producten via DHL retourneren door het retourproces te volgen zoals beschreven in uw pakket. Uw pakket bevat een retourlabel dat u gewoon op uw retourpakket moet kleven. Als u uw retourlabel niet terugvindt, kan u contact opnemen met onze klantenservice op het volgende adres: info@lebeau-courally.com

AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE STAAT VAN DE PRODUCTEN

De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. U bent als enige aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van hun behandeling, anders dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze niet zijn gebruikt, niet versleten zijn of op welke wijze dan ook beschadigd. Wij behouden ons het recht voor om de retourzending te weigeren van producten die beschadigd zijn, zich in slechte staat bevinden of zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de aard en de kenmerken van de producten.

Bovendien worden al onze producten verkocht met een veiligheidsetiket en -zegel. Elk product dat zonder etiket of zegel naar ons wordt teruggestuurd, zal niet worden terugbetaald.

TERUGBETALING VAN GERETOURNEERDE PRODUCTEN

Als u uw producten retourneert, zullen wij alle van u ontvangen bedragen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden, onmiddellijk terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop wij de producten retour hebben ontvangen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Deze terugbetaling zal voor u in geen geval bijkomende kosten met zich meebrengen.

8.5. CONTROLE EN GEBREKEN

A. MELDING VAN GEBREKEN

U dient de producten op het ogenblik van de levering te controleren en elke afwijking of gebrek onmiddellijk schriftelijk te melden. Deze kennisgeving wordt geacht onmiddellijk te zijn gedaan wanneer deze binnen vijf werkdagen na levering wordt verzonden of, als het gebrek niet zichtbaar was tijdens een normale controle, niet later dan drie werkdagen nadat het gebrek is ontdekt. Als u nalaat een dergelijke kennisgeving te doen, worden de producten geacht door u te zijn goedgekeurd en aanvaard.

B. VERVANGING VAN DEFECTE PRODUCTEN

Wanneer het product een afwijking of gebrek vertoont, hebt u het recht om de herstelling van het gebrek of de vervanging te eisen door een ander product dat vrij van gebreken is. Wij hebben het recht om de door de klant gevraagde herstelling of vervanging te weigeren indien een dergelijke herstelling of vervanging onredelijke kosten met zich zou meebrengen. Wanneer het product niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld of vervangen, hebt u het recht om, steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de koopovereenkomst te annuleren, een vermindering van de aankoopprijs te vragen of een schadevergoeding te eisen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument op grond van de artikelen 1649bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of enig andere dwingend rechterlijke bepalingen die u op grond van de lokale nationale wetgeving geniet.

8.6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Lebeau-Courally is de eigenaar en/of gemachtigde gebruiker van alle handelsmerken, servicemerken, ontwerpmerken, octrooien, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk de "Intellectuele Eigendom") met betrekking tot de Website en de producten. Uw gebruik van de Website verleent u geen enkel recht, titel, belang of licentie op dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten. Behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, is elk gebruik of reproductie van de Intellectuele Eigendom verboden. Het is in het bijzonder verboden om de Website en/of enig deel daarvan, inclusief de foto's van de producten, te kopiëren of te reproduceren.

8.7. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, is de aansprakelijkheid van beide partijen beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dit soort overeenkomsten en die op het ogenblik van het sluiten van de verkoopovereenkomst kon worden voorzien. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet bedoeld om de aansprakelijkheid van een van de partijen voor verlies of schade uit te sluiten of te beperken wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat elke aansprakelijkheid voor een overlijden of voor persoonlijk letsel veroorzaakt door het niet toepassen van redelijke zorg en competentie door de aansprakelijke partij; of voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

8.8. OVERMACHT

Noch Lebeau-Courally, noch de klant kunnen aansprakelijk worden gesteld tegenover de andere partij voor enige vertraging of voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen te wijten is aan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van deze partij met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen: stakingen of arbeidsconflicten, embargo, epidemie, ziekte, natuurrampen, overheidsbepalingen, oorlog, brand, overstroming, explosie of volksopstanden. Voor alle duidelijkheid, niets in dit artikel 9 ontslaat de klant van zijn betalingsverplichtingen. Het bestaan van een geval van overmacht rechtvaardigt de opschorting van de verplichtingen van de door overmacht getroffen partij. Indien een dergelijke opschorting langer duurt dan zestig (60) kalenderdagen vanaf de datum van het begin van de situatie van overmacht, dan kan elke partij de betreffende bestelling onmiddellijk annuleren middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

8.9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid beschrijft de voorwaarden waaronder Lebeau-Courally de persoonsgegevens verwerkt, die we bij u inzamelen of die u ons op een andere manier verstrekt of heeft verstrekt (bv. bij de aankoop van een product) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening nr. 2016/679, GDPR) en de toepasselijke nationale wetgeving.

U kunt uw rechten (bijv. het recht van inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar, enz.) per post uitoefenen: Monnikenwerve 17-19, 8000 Brugge of per e-mail op het adres info@lebeau-courally.com

Het is u niet toegestaan om ons toegang te verlenen tot persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, noch tot gevoelige persoonsgegevens die specifieke beveiligingsverplichtingen voor de verwerking van deze gegevens met zich meebrengen. Wij verzoeken u om regelmatig ons Privacybeleid te raadplegen waardoor u alle informatie bekomt over alle bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Ons Privacybeleid kan ook worden geraadpleegd via de link "legaal" op onze Website.

8.10. NIETIGHEID

Waar mogelijk zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder het toepasselijke recht. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank of een bevoegde overheidsinstantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid de overige bepalingen ervan niet ongeldig maken en blijven deze volledig van kracht. De partijen komen overeen dat, in voorkomend geval, zal worden getracht om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

8.11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de aankoop van producten en/of deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel (België). De consument heeft het recht om een rechtsvordering in te stellen tegen Lebeau-Courally voor de lokale rechtbanken van het land waar hij woont.

U kunt ook gebruik maken van het EU-platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting. Dat platform is toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

bottom of page